Ar  |

En  |

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

שנדבר? 

להירשם ללימודים זו החלטה לא פשוטה, אבל להתייעץ איתנו זה ממש פשוט

3678*

להירשם ללימודים זו החלטה לא פשוטה, אבל להתייעץ איתנו זה ממש פשוט.

שנדבר?

וואטסאפ

מתעניינים בלימודים:

סטודנטים באורנים:

3678*

כתובת

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך
דואר טבעון 3600600

הרשמה מקוונת

וואטסאפ

מתעניינים בלימודים:

סטודנטים באורנים: